www.ráithín.ie

Bhur dTuairimí de Dhíth

09-Eanáir-23

Próiséas comhairliúcháin faoi todhchaí scoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Gaeltacht faoi lán tseoil go dtí an 16ú.

Tá bhur dtuarimi de dhíth:

https://www.gov.ie/ga/comhairliuchan/b0e9f-proiseas-comhairliuchain-chun-polasai-a-fhorbairt-don-oideachas-lan-ghaeilge-lasmuigh-den-ghaeltacht/

Consultation process underway on the future of scoileanna lán-Ghaeilge outside of the Gaeltacht.

Your opinions are important. See the link above. Thjis closes on 16/1/23.

Aib 03
2023
Saoire na Cásca
Aib 17
2023
Athoscailt na Scoile
Aib 20
2023
Oíche Eolais B1 Nua
Bealt 01
2023
Lá Saoire Bainc
Bóthar Bhaile Átha Cliath, Bré, Co. Chill Mhantáin.
01 2865180
Location
© 2023 www.ráithín.ie